Quý khách vui lòng chụp hình đầy đủ chi tiết sau :
1. Còn nguyên băng keo niêm phong của bưu điện (có thông tin địa-chỉ và đóng dấu của bưu điện)
2. Hình ảnh bên trong gói hàng (cách đóng gói)
3. Hình ảnh sản phẩm bị hư hỏng và gởi vào ‘chat online’ trong vòng 6h làm việc kể từ khi KH nhận được bưu phẩm

* Địa-chỉ nhận hàng  (Hunomart)
– Không liên quan đến các phương thức thanh toán, Xin quý khách vui lòng gửi hàng về trung tâm phân phối hàng hóa Hunomart,
Địa-chỉ : LK C38, Gleximco, Hà Đông, Hà Nội
– Sau khi xác nhận sản-phẩm gửi trả đã nhập kho, chúng tôi sẽ tiến hành hoān tiền cho quý khách.